tirsdag 21. juli 2009

BILDER FRA KATTEKLUBBEN MIDT-NORGE SIN UTSTILLING I CHARLOTTENLUNDHALLEN 18.07 - 19.07.2009!

18.07 - 19.07.2009 deltok vi med kattene våre på Katteklubben Midt-Norge sin utstilling i Charlottenlundhallen. Med oss hadde vi Aros, Blondie, Svartfot og Caspar:) Her er Aros og Blondie i utstillingsburet sitt:)


Blondie på utstillingen:)


Aros har lært av huspusen vår Svartfot at det er godt å slappe av opp i kattedoet:)


Caspar i utstillingsburet:)


Caspar i utstillingsburet:)


Svartfot i utstillingsburet:)


Svartfot i utstillingsburet:)


En av Norges største abyssineroppdrettere deltok også på utstillingen med sine katter. Her viser han frem to blå abyssinerkattunger:)


Venneparet vårt fra Umeå (Anna og Micke) kom også til Trondheim for å være med på utstillingen med sine katter. Her er deres viltfargete abyssinerhannkatt (N) Ingaves Knerten (O'sis).


Aros på dommerbordet til dommer Alexey under sin grunnbedømming.


Aros fikk flott bedømmelse begge dagene. Lørdag 18.07.09 fikk Aros siste og høyeste tittel en fertil katt kan oppnå. Han ble Supreme Champion (gmale Europa Champion), og søndag 19.07.09 fikk Aros HP (hederspris)!:)


Aros på dommerbordet til Karl Preiss:)


Våre to fawnfargete katter Aros og Blondie:)


Blondie på dommerbordet under sin grunnbeømming. Lørdag 18.07.09 ble Blondie Premier, og søndag 19.07.09 fikk Blondie sitt 1. CAPIB-cert.


Blondie på dommerbordet under sin grunnbedømming:)


Blondie på dommerbordet til dommer Karl Preiss.


Caspar slapper av på fanget før hans grunnbedømmelse.


Caspar på dommerbordet under sin grunnbedømmelse. Caspar fikk begge dagene sine CAP-cert, og han fikk flott kritikk av dommerne:)


Caspar på dommerbordet under sin grunnbeømmelse:)


Matfar med Caspar under utvelgelse av NOM til panelet:)


Svartfot var selvfølgelig med på utstillingen. Lørdag 18.07.09 ble Svartfot nr.1 av hannkattene i korthårs huskattklassen, og han ble NOM til panel:) Søndag 19.07.09 ble Svartfot nr.2.


Svartfot på dommerbordet under sin grunnbedømmelse:)


Langhårshuskatten Nissan i panelet.


Korhårshuskatten Silvia Pandora (hunnkatt) konkurrerte mot Svartfot i panelet om å ta BiS-tittelen lørdag 18.07.09.


Svartfot under panelet lørdag 18.07.09.


Anna passer godt på at Svartfot skal ha det bra:)


Lørdag 18.07.09 ble Svartfot BiS (best in show), og her blir Svartfot presenetert som en lykkkelig vinner av korthårs huskatter!:)


(N) Ingaves Knerten (O'sis) slapper av i buret:)


Venneparet vårt (Anna og Micke) har også en maine coonhannkatt. Han heter for Vargtass. Her slapper Vargtass av i buret.


Vargtass får pelsstell før han skal til sin grunnbedømmelse:)


Vargtass sitter pent på dommerbordet under sin grunnbedømmelse:)


Søndag 19.07.09 ble Vargtass NOM til panel:)


Vargtass under panelet søndag 19.07.09:)


Vargtass under panelet søndag 19.07.09:)


Den flotte Supremesløyfen til Aros!:)


Den flotte tittelsløyfen til Blondie!:)


Caspar sine cert-sløyfer!:)


Den fine NOM-sløyfen til Svartfot:)


Den flotte BiS-sløyfen til Svartfot som han vant 18.07.09!:)


Utstillingsburet til Aros og Blondie.


Utstillingsburet til Svartfot.


Utstillingsburet til Caspar.